بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز

شما هم اکنون فایل با عنوان بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز را مشاهده منی نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز

بررسي-برآورد-و-نحوة-گذراندن-فعالیتهای-فوق-برنامه-دانش-آموزان-پسر-مقطع-راهنمایی-شهر-شیرازتحقیق بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز در حجم 98 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست  زیر:

1-   مقدمه

2-   موضوع تحقيق و تبيين آن

3-   بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟)

4-    انگيزه محقق در انتخاب موضوع

5-    هدف تحقيق

6-    ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش)

7-      واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق

8-     فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش

الف- سابقه نظري تحقيق

تاريخچه

ب- سابقه عملي تحقيق

1- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در جهان

- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران

3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق

ج- نقد و بررسي پ‍ژوهشهاي انجام شده مشابه موضوع تحقيق

فصل سوم:روش تحقيق (متدلوژي)

الف- فرضيات

1-   تعريف فرضيه

2-   انواع فرضیه

3-   فرضيات اين تحقيق

4-   سؤالات پژوهشي

5-   ب- جامعه آماري و نمونه گيري

1- تعريف جامعه آماري

- جامعه آماري اين تحقيق

3- تعريف نمونه گيري

4- انواع نمونه گيري

5- نمونه گيري در اين تحقيق

ج- جمع آوري اطلاعات

1- تعريف روش جمع آوري اطلاعات

- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات

3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق

6-   تعيين روايي روش جمع آوري اطلاعات

7-   5- تعيين پايايي روش جمع آوري اطلاعاتد- روش تحقيق

1- تعريف روش تحقيق

- انواع و روش هاي تحقيق

3- نوع و روش اين تحقيق فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

الف- تجزيه و تحليل سؤالات چند جوابي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار ستوني) ب- تجزيه و تحليل سؤالات تشريحي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي)

 ج- تجزيه و تحليل فرضيات (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار دايره اي ).....

فصل پنجم: تفسير نتايج پژوهش

1- نتيجه تحقيق

الف- نتايج كلي و فرضياتب- نتايج كلي سؤالات تشريحي- پيشنهادات و نظرات اصلاحي

الف- پيشنهادات محققب- استنتاج كلي از پيشنهادات پاسخ دهندگان

3- مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع

4- محدوديت ها و مشكلات اين تحقيق

5- فهرست منابع(كتابنامه)

6- پيوست(ضمائم)دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: فعالیتهای فوق برنامه

مطالب مرتبط

فعالیتهای فوق برنامه

بررسي رابطه بين فعالیتهای فوق برنامه و انگیزش تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شیراز

تحقیق بررسی امکانات و فعالیتهای فوق برنامه جوانان در ايران

بررسي برآورد و نحوة گذراندن فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر شیراز


مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های تامین مالی و ساختار سرمایه (فصل 2)

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )

بلوتوث

مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

طرح توجیهی تولید اجاق گاز

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

طرح توجیهی تولید قالب

اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران

مقیاس صمیمیت

تحقیق بررسی رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی